Αρχική

Αγαπητέ συνάδελφε,

Στα  πλαίσια της προσπάθειας της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας  για υποστήριξη και ανάδειξη του έργου των Ελλήνων συναδέλφων, ξεκινούμε μια εθνική βάση δεδομένων για την αντιμετώπιση των νεανικών αγγειοινωμάτων(ρινο-ινωμάτων) καθώς και των κακοήθων όγκων παραρρινίων κόλπων και βάσης κρανίου. Η αρχική πρόσκληση στάλθηκε σε ένα μικρό κύκλο συναδέλφων που θεωρούμε ότι ασχολούνται με τις  παθολογίες αυτές  και η ανταπόκριση τους  ήταν άμεση και εντυπωσιακή. Ωστόσο, είναι πιθανό, εκ παραδρομής, στην αρχική αποστολή  να μην συμπεριελήφθησαν κάποιοι συνάδελφοι με σημαντική εμπειρία, οπότε ξαναστέλνουμε  την πρόσκληση, ανοιχτή προς οποιονδήποτε συνάδελφο δεν έλαβε την αρχική, με την ελπίδα να είναι όσο πιο συμπεριληπτική είναι δυνατό.

Όλα τα στοιχεία θα είναι ανώνυμα, ενώ ο κάθε χειρουργός που θα συμμετάσχει θα συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, μελέτη η δημοσίευση προκύψει από αυτά. Τα στοιχεία αφορούν ασθενείς με τις παθολογίες αυτές που αντιμετωπίστηκαν από 1/1/2014 εώς 1/1/2024 (τελευταία δέκα έτη).

Η συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των στοιχείων της βάσης δεδομένων θα γίνει με βάση τις οδηγίες της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας  περί προστασίας πρσωπικων δεδομένων – (GDPR)  και για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης  είμαστε σε επικοινωνία  με αρμόδιους φορείς.

Αν θέλετε να συμμετέχετε στην προσπάθεια αυτή, παρακαλούμε  ενημερώστε μας έως 30/1/2024 απαντώντας στο email info@hrs-fps.gr , όποτε και θα σας αποστείλουμε την βάση δεδομένων προς συμπλήρωση.
Περιμένουμε το συμπληρωμένο αρχείο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου  οπότε και θα προχωρήσουμε σε μια αρχική σύνθεση και  ανάλυση η οποία και θα γνωστοποιηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες.

Η συμμετοχή σας σε αυτή την δράση είναι πολύ σημαντική καθώς εγγυάται την πληρότητα και αξιοπιστία αυτής της προσπάθειας.

Με εκτίμηση
Χρίστος Γεωργάλας
Πρόεδρος Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας – Χειρουργικής Πλαστικής Προσώπου
Lead Rhinology Group -European Board Examination in ORL-HNS