ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, 25 ΜΑΪΟΥ 2021