ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΡΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ, 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021