ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΡΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ, 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021